©Tokuma Japan Communications CO., All rights reserved.

Koji Nakamoto : jibyo no uta PV

director:Kohei Yoshino / art director:Kentaro Itonori
client:Tokuma Japan Communications Co. / year:2013

back